NL doet 2020

In het kader van de landelijke vrijwilligersactie van het OranjeFonds gaan we met vrijwilligers op zaterdagochtend 14 maart werken aan het beter inrichten/opruimen van ons materialenhok en de buitenaccommodatie weer lenteklaar maken. Dan is alles weer in gereedheid gebracht als het tweede deel van de buitencompetitie start.