Wat doen wij?

Visie

KV Flamingo’s Mariahout is een dameskorfbalvereniging met een positieve uitstraling, waarvan meisjes en dames uit verschillende kernen van de Gemeente Laarbeek lid zijn. In 2018 hebben we onze horizon verbreed en zijn we een samenwerking aangegaan met KV Nijnsel. Wij bieden onze leden trainingen en wedstrijden aan, prestatiegericht en recreatief, voor speelsters in de leeftijd van 4 tot 50+,in een veilig klimaat. Ook krijgen onze leden de ruimte zich te ontplooien en te ontwikkelen in vaardigheden als samenwerken, leiding geven, motiveren, organiseren en besturen. Daarnaast is de sociale functie binnen de vereniging en in het dorp een belangrijk gegeven en staat samenwerking en krachten bundelen met andere lokale (sport) verenigingen hoog in het vaandel.

In 2019 hebben we de samenwerking noodgedwongen een beetje moeten versmallen aangezien bij KV Nijnsel alle Junioren speelsters overgaan naar de Senioren divisie. Hierdoor is de samenwerking voor 2019-2020 en daarna beperkt tot de Midweek teams.

Prestatie en recreatie

Doelstelling van het senioren team uitkomen in de overgangsklasse. Continue verbetering van techniek en tactiek, zowel voor het team als de individuele speelsters. Hiervoor dient een capabele trainer en coach geselecteerd te worden en dient minimaal 2x per week getraind te worden. Tevens neemt een speelster van senioren teams verplicht deel aan het Masterplan Arbitrage en is daarnaast verantwoordelijk voor het deelnemen aan één of meerdere commissies.

Doelstelling van de overige teams is continue ontwikkeling van het team en de individuele speelsters en zo hoog mogelijk eindigen in de competitie. Prestatie is van belang, maar een nog groter belang is dat speelsters plezier beleven aan het spel. Trainers komen uit eigen gelederen, waardoor hetzelfde spelsysteem door de hele vereniging beoefend wordt. Er wordt minimaal 1x per week getraind. Het uitvoeren van vrijwillige taken, moedigen we uiteraard alleen maar aan!

Sociaal

Korfbal is een teamsport. Een teamsport leert je samen te werken, rekening te houden met anderen, afspraken te maken, te luisteren naar elkaar en samen een overwinning te vieren of verlies te dragen. Naast het korfbalspel biedt de vereniging ook andere (sociale) activiteiten zoals lampionnen tocht, skate swing, diverse acties en een jeugdkamp.

Vrijwilligers kader

De vrijwilligers zijn in deze van groot belang. Zij dragen de club, begeleiden teams, nemen deel aan commissies en organiseren allerlei activiteiten. Vrijwilligerswerk kan het beste uitgevoerd worden als men het leuk vindt om te doen, de sfeer goed is en er een blijk van waardering is. “Door en voor elkaar” zijn belangrijke woorden. Flamingos’s merkt dat leden een steeds drukker leven krijgen, en in het algemeen minder prioriteit geven aan het invullen van vrijwilligers taken voor de vereniging. Echter, zonder een gezond en breed kader, is er ook geen Flamingo’s. We zullen er voor moeten zorgen dat dit kader zo breed mogelijk wordt, en dat alle leden hun steentje bijdragen aan de club.

Jeugd opleiden

Er is op dit moment een technisch beleidsplan in ontwikkeling. Dit is belangrijk om een duidelijke structuur te geven aan de kwaliteit binnen de jeugd. Coaching en training van de jeugdteam wordt ingevuld door senioren speelsters en ouders/vrijwilligers die zelf als (oud)speelsters ervaring hebben met korfbal. Wenselijk zou zijn om een jeudgdcoördinator aan te stellen om jeugdtrainers/-coaches te begeleiden en ondersteunen en meer structuur te geven aan behalen van doelen die gesteld worden aan technisch niveau van diverse leeftijdsgroepen.

 

Financieel

Flamingo’s is een financieel gezonde vereniging. Inkomsten komen met name uit contributie en sponsorbijdragen en extra’s door de activiteiten die de actiecommissie organiseert en de jaarlijkse campagne van de Rabobank. De inkomsten dekken de uitgaven. Wij streven ernaar om een financieel gezonde vereniging te blijven.

Doelstellingen
* De vereniging streeft er naar dat iedereen zich thuis voelt binnen de club.

* Vrijwilligers, bestuur, leidsters, trainers, scheidsrechters en korfballers dienen een positieve uitstraling te hebben.

* De vereniging streeft naar een groeiende professionelere houding.

* Jeugdteams een gedegen opleiding bieden en waarborgen dat vanuit de A-jeugd aansluiting bij de seniorenselectie mogelijk blijft.

* De vereniging profileren als actieve en gezonde vereniging.

* De teams spelen op het hoogst haalbare niveau wat in hun mogelijkheden ligt.

* Dameskorfbal binnen de Gemeente Laarbeek en Nijnsel promoten.

* Betrokkenheid van leden, ouders en vrijwilligers met de vereniging stimuleren

* Echter het voornaamste doel dat Flamingo’s voor ogen heeft is uiteraard plezier in het korfbal voor al onze leden en betrokkenen!