Aan-/afmelden

Aanmelden en afmelden leden

Iedereen die op dit moment lid is van onze vereniging, is lid voor het gehele seizoen. Tussentijds afmelden is niet mogelijk. Contributie is dus altijd verschuldigd voor het gehele seizoen.

Let op: voor het aanmelden en afmelden voor het seizoen 2024-2025 is het van belang dat dit gebeurt vóór 1 mei 2024. Wij moeten namelijk op tijd de teams voor het komende veld- en zaalseizoen aanmelden en dan is het voor ons van belang dat wij weten hoeveel leden wij moeten verdelen over het aantal teams.
Het indelen van de teams gebeurt in principe op leeftijd, maar hier kunnen in het belang van teamsamenstelling of de ontwikkeling van talentvolle speelster uitzonderingen op worden gemaakt. Het aantal leden van onze vereniging is te beperkt om verenigingsbreed een selectiebeleid te kunnen hanteren. Elk jaar bekijkt de Technische Commissie hoe de teams worden samengesteld. Uitzonderingen op de leeftijdregel worden door de Technische Commissie in overleg met trainers, coaches en bestuur bepaald.

Ook van trainers en coaches willen wij graag rond 1 mei weten of zij dat in het jaar daarna willen hervatten of juist willen stoppen.

De aanmeldingen van nieuwe leden na 1 mei zijn welkom, maar dan kan deze speelster in het nieuwe seizoen alleen aan wedstrijden deelnemen indien de teamindeling dit toelaat. De speelster kan dan, in overleg met train(st)er, wel mee komen trainen.

Aan- en afmelden en doorgeven van mutaties, kan door het invullen van het mutatieformulier.

Stuur dit naar ledenadministratie@korfbalflamingos.nl of lever het in bij Annemarie Boers, Meerven 17.

Contributie leden

De contributie voor de leden seizoen 2023-2024:

Leeftijd  Contributie
Kangoeroe klup  €   60,00
Welpen en F-jeugd  € 110,00
E-jeugd  € 125,00
C-/D-jeugd  € 135,00
A-/B-jeugd  € 150,00
Senioren  € 200,00
alleen een spelerskaart  €   50,00
steunende leden  €   25,00

De contributie wordt, via automatische incasso geïnd, op basis van de teamindeling aan de start van het seizoen.

Bij een start van het lidmaatschap na 1 januari, geldt de helft van het contributiebedrag.

Als u onze vereniging een warm hart wilt toedragen, dan kan dit natuurlijk ook door steunend lid te worden.

Stuur dan s.v.p. even een e-mail aan ledenadministratie@korfbalflamingos.nl om dit aan te melden.