Bestuursvergadering

Het bestuur vergadert minimaal 10x per korfbalseizoen.

Een afgevaardigde van een van de verschillende commissies wordt uitgenodigd bij een bestuursvergadering.

In maart wordt een jaarvergadering gehouden waarvoor alle leden en ouders worden uitgenodigd.