Aan-/afmelden

Aanmelden en afmelden leden

 

Iedereen die op dit moment lid is van onze vereniging, is lid voor het gehele seizoen. Tussentijds afmelden is niet mogelijk. Contributie is dus altijd verschuldigd voor het gehele seizoen.

 

Let op: voor het aanmelden en afmelden voor het seizoen 2018-2019 is het van belang dat dit gebeurt vóór 1 april 2018. Wij moeten namelijk voor 1 mei de teams voor het komende seizoen aanmelden en dan is het voor ons van belang dat wij weten hoeveel leden wij moeten verdelen over het aantal teams.
Het indelen van de teams gebeurt in principe op leeftijd, tenzij is aangegeven dat er gaat worden geselecteerd. Elk jaar bekijkt de Technische Commissie hoe de teams worden samengesteld. Uitzonderingen op de leeftijdregel worden door de Technische Commissie in overleg met Bestuur bepaald.

Ook van trainers en coaches willen wij graag rond 1 april weten of zij dat in het jaar daarna willen hervatten of juist willen stoppen.

 

De aanmeldingen van nieuwe leden na 1 april zijn welkom, maar dan kan deze speelster in het nieuwe seizoen alleen aan wedstrijden deelnemen indien de teamindeling dit toelaat. De speelster kan dan, in overleg met train(st)er, wel mee komen trainen.

 

Aan- en afmelden en doorgeven van mutaties, kan door het invullen van het mutatieformulier.

Stuur dit naar ledenadministratie@korfbalflamingos.nl of lever het in bij Annemarie Boers, Meerven 17.

 

 

Contributie leden

De contributie voor de leden seizoen 2018-2019:

Leeftijd  Contributie
Kangoeroe klup  €   30,00
Welpen en F-jeugd  €   80,00
E-jeugd  €   95,00
C-/D-jeugd  € 105,00
A-/B-jeugd  € 120,00
Recreanten  € 125,00
Midweek  € 130,00
Senioren  € 170,00
Senioren zondagteam alleen zaalwedstrijden  € 130,00
alleen een spelerskaart  €   50,00
steunende leden  €   25,00

 

De contributie wordt per 1 juli geïnd, via automatische incasso, op basis van de teamindeling aan de start van het seizoen.

Bij een start van het lidmaatschap na 1 januari, geldt de helft van het contributiebedrag.

 

Als u onze vereniging een warm hart wilt toedragen, dan kan dit natuurlijk ook door steunend lid te worden.

Stuur dan s.v.p. even een e-mail aan ledenadministratie@korfbalflamingos.nl om dit aan te melden.