Bestuur en commissies

Bestuur:

Voorzitter: Vacature
Vice-voorzitter: Jacqueline Daniëls
Secretaris: Annemarie Boers
Penningmeester: Martin van den Heuvel
Lid: Ilse Maas

Doelstellingen van het bestuur:

Voorwaarden scheppen waardoor onze vereniging kan functioneren, financieel gezond blijft en de continuïteit wordt bewaakt.
Waarborgen dat de sportieve doelstellingen behaald worden.
Het is van belang om nieuwe leden te blijven werven en zoveel mogelijk leden te behouden.
Zorgen dat de vereniging binnen de gemeente Laarbeek een belangrijke sociale functie vervult.
Zorg dragen voor motivering, waardering en stimulering van alle vrijwilligers die bij de club betrokken zijn.
Het is van belang nieuwe vrijwilligers te werven en reeds actieve vrijwilligers te behouden.
We streven naar een open houding en het goed invullen van een effectieve communicatiestroom naar alle belanghebbenden.

Wedstrijdsecretariaat:
Annemarie Boers (flamingos.mariahout@gmail.com)

Meerven 17

5738 PE Mariahout

Technische commissie:
Neeltje Berkvens (tc@korfbalflamingos.nl)

Sponsorcommissie:
Maud Kornuijt (sponsoringflamingos@outlook.com)

Actiecommissie:

Anouk van Eijndhoven (actiecommissie@korfbalflamingos.nl)

Jeugdcommissie:
Lizette van de Ven (jeugdcommissie@korfbalflamingos.nl)

Redactie Nieuwsbrief en Bewaarexemplaar:
Hilde Leenders (redactie@korfbalflamingos.nl)

PR commissie:
Meike Daniëls (pr@korfbalflamingos.nl)

Scheidsrechterzaken:

Monique Manders (scheidsrechterzaken@korfbalflamingos.nl)

Kampcommissie:
Sanne Scheepers (kamp@korfbalflamingos.nl)

Facilitaire zaken en onderhoud (veld en zaal)

Henk van den Boom (veld@korfbalflamingos.nl of zaal@korfbalflamingos.nl)