Rabobank Clubkascampagne

Als lid van de Rabobank kun je een van jouw vijf stemmen uit brengen op onze vereniging.

De stemperiode is van 5 t/m 30 april 2018.

Rabobank Peel Noord stelt € 100.000 beschikbaar.
Op basis van het aantal uitgebrachte stemmen wordt de stemwaarde bepaald.

We hopen op zoveel mogelijk stemmen!