JUBILARISSEN

Het bestuur van KV Flamingo’s hield op dinsdag 18 april de jaarlijkse algemene ledenvergadering in de kantine van sportpark De Heibunders. Met applaus van de aanwezigen, als bevestiging van de waardering voor al zijn inzet, is afscheid genomen van penningmeester Martin van de Heuvel. Zijn plaats wordt ingevuld door Maike Raaijmakers. En naast Maike treedt ook Donja Migchels als nieuw bestuurslid aan. Deze aanstelling van nieuwe bestuursleden is zeer welkom en ook hiervoor gingen de handen op elkaar van de leden, ouders en belangstellenden. De huldiging van jubilarissen is ook een vast agendapunt. 15 jaar lid zijn Kyra Maas, Demi Bardoel, Eva Leenders, Isa Leenders, Else Maas-Barten en Ilse Maas-Brouwers. Kyra en Isa konden er niet bij aanwezig zijn. De anderen ontvingen een leuke attentie. Ook mocht Riek van de Heuvel felicitaties, bloemen en een attentie in ontvangst nemen. Zij is 50 jaar lid van KV Flamingo’s. Dit geldt ook voor Helma Maas, maar zij kon er helaas niet bij zijn. Riek is in 1973 lid geworden en heeft naast korfballen ook vele nevenfuncties gedaan zoals o.a. de belangrijke functie als scheidsrechter. Ook als neutrale scheidsrechter heeft zij vele wedstrijden in de regio gefloten. Daarnaast was ze ook jarenlang coach van jeugdteams. De laatste jaren volgt ze het allemaal wat meer op afstand. Ze verdiende zeker ook een mooi applaus en een plekje vooraan op de foto met de jubilarissen.